tin nổi bật

tin tức - sự kiện

hoạt động đảng - đoàn thể

hoạt động ban dân tộc

chính sách dân tộc

cộng đồng

mô hình - gương điển hình

Chương trình MTQG DTTS&MN

chuyển đổi số

chuyên mục

thông báo

Chương trình hành động số 07-CTr/TU, ngày 02/7/2021 của Tỉnh ủy

Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy

Chương trình hành động số 09-CTr/TU, ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy

Chương trình hành động số 10-CTr/TU, ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy

Chương trình hành động số 11-CTr/TU, ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy

Chương trình hành động số 12-CTr/TU, ngày 10/9/2021 của Tỉnh ủy

Quy định số 397-QĐ/TU, ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy

Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thể lệ giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ XV

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2025

V/v Công bố số điện thoại đường dây nóng BDT thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

V/v Tuyên truyền, hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc lần thứ III

V/v Tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ IV

TB mời gửi ảnh tham gia Bộ ảnh Sắc màu các dân tộc Việt Nam

CV triển khai thực hiện công văn số 2039/UBNd-KGVX ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh Phú Yên

Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch phát triển DTTS tỉnh Phú Yên thuộc Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai"

QĐ số 07/QĐ-BDT Về việc thành lập Tổ phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Dân tộc

CV triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid 19

Bộ giải pháp công nghệ phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình mới

Thể lệ giải báo chí toàn quốc lần 3, năm 2020-2021

CV số 227/BDT-NV v/v hướng dẫn triển khai thực hiện quyết định số 33/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

video

Chơi Video

liên kết website

thống kê truy cập

0 2 6 8 6 9
Total Users : 26869
Total views : 81257
Your IP Address : 3.236.47.240
Server Time : 2023-02-04

liên kết mạng xã hội

thư viện ảnh - ban dân tộc