Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 22/6/2022

17-6. KH thuc hien QD 1719 cua TTCP ve cong tac dan dan toc.kyso

Triển khai Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 21/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển vùng đồng bào DTTS&MN, giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: 2021-2025

Đọc tiếp các Bài viết

Bài tiếp theo

Bài viết mới nhất